حريم خصوصی

کفش تتیس به اطلاعات خصوصی اشخاصی که از خدمات سایت استفاده می کنند، احترام گذاشته و محافظ اطلاعات مشتریان خواهد بود و در این راستا تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن تر و امن تر شدن اطلاعات کاربران از سایت را فراهم کرده و همگام با پیشرفت تکنولوژی توسعه خواهد داد.

تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه رسمی این سایت tetis.co.ir است و کاربران جهت برقراری ارتباط فقط می توانند از طریق اطلاعات درج شده در بخش ارتباط با ما استفاده کنند.