راهنمای شستشوی کفش

کفش ها هم مانند لباس ها نياز به شستشو دارند تا از آلودگی رهایی یابند.شستشوي کفش را به دو صورت ميتوان انجام داد: دستي و ماشين لباس شويي.

روش شستشوی دستي:

وسايل مورد نياز:
- آب
- فرچه
 - مايع (پودر، مايع ظرفشويي و ...)
 - سرکه يا جوش شيرين
- پارچه و يا حوله
کفي کفش را بیرون آورده و جدا بشویيد، (بهتر است براي شستشو، کفی کفش را 24 ساعت در آب و جوش شيرين قرار دهيد). 
اول با فرچه گرد خاک کفش را بگيرید و در ظرف مناسبي پودر شوينده، آب و جوش شيرين را ترکيب کنيد. کفش را داخل محلول قرار دهيد و چند دقيقه بگذاريد در محلول بماند و بعد کفش را درآوريد و با پارچه شروع به تميز کردن بيرون و داخل کفش کنید، سپس کفش را آبکشی کرده و بگذاريد در آفتاب خشک شود، بعد از اینکه آب کفش گرفته شد چند کاغذ داخل کفش قرار دهيد تا کفش کاملاً خشک شود.
روش شستشو با ماشين لباس شويي:


وسايل مورد نياز:
- يک کيسه توري مخصوص لباسشويي و يا کيسه پارچه اي
- مواد شوينده ( پودر ماشين و يا مايع ماشين لباس شويي)
- سرکه يا جوش شيرين
- برس يا فرچه
- چند پارچه و حوله
اول بند و کفي کفش را بیرون آورده و جدا بشویيد،(بهتر است بند و کفی را 24 ساعت در آب و جوش شيرين قرار دهيد) سپس با فرچه گرد و خاک کفش را بگيريد و کفش ها را داخل توري قرار داده، درب توري را ببنيد و چند حوله و پارچه بي استفاده را همراه با کفش داخل ماشين لباسشويي بگذاريد(براي بهتر شسته شدن کفش ها) ،
پودر ماشين و سپس جوش شيرين را اضافه، ماشين را روي دور کُند تنطيم کنید.
بعد از اتمام شستشو آب اضافی کفش را با پد و يا پارچه بگيريد و چند روزنامه داخل کفش قرار دهيد و در آفتاب بگذاريد تا کامل خشک شود.نکته : شستن کفش با ماشين لباسشويي موجب ميشود ميکروب و آلودگي در ماشين بماند و بعد به لباس هايتان منتقل شود. هر نوع کفشي مناسب شستن در ماشين لباسشويي نيست مثلا کفش ورزشي کتاني و پارچه اي مناسب شستشو با ماشین هستند ولی کفش جير و چرم مناسب شستن در ماشين نيستند و بهتر است با دست شسته شوند.