راهنمای انتخاب سایز

جهت پیدا کردن سایز مناسب کفش ها از راهنمای اندازه گیری پا و انتخاب سایز به شرح ذیل استفاده نمایید:

1- اندازه گیری طول پا:

پای خود را روی سطحی صاف قرار دهید می توانید از کاغذ هم استفاده کنید و به صورت عمود و دقیق پاشنه و نوک شصت را علامت گذاری کنید.

طول پای خود را اندازه بگیرید، از پاشنه تا نوک انگشت شصت را با خط کش اندازه بگیرید.

2- حال عدد به دست آمده را در جدول زیر قرار دهید و سایز خود را پیدا کنید. در کشور ما سایز اروپایی برای تعیین سایز کفش ها استفاده می شود. ملاک برای پیدا کردن سایز کفش، سایز اروپایی می باشد.

جدول راهنمای سایز کفش کودک

طول (cm) سایز (size)
15.6 26
16.4 27
17 28
17.8 29
18.5 30
19 31
19.5 32
20.1 33
21 34
21.6 35


جدول راهنمای سایز کفش زنانه 

طول (cm) سایز (size)
22.4 36
23.2 37
23.8 38
24.5 39


جدول راهنمای سایز کفش مردانه 

طول (cm) سایز (size)
25.3 40
25.9 41
26.5 42
27.1 43
28 44
28.6 45
29 46

نکته:

در پایان روز پای شما بزرگتر از صبح می باشد. بنابراین بهترین زمان برای اندازه گیری سایز پا در ساعات پایانی روز می باشد. بعضی از افراد سایز پای چپ و راستشان با هم فرق دارد و شما هر دو پا را اندازه بگیرید و بعد با توجه به سایز بزرگتر کفش را انتخاب کنید.
در صورتی که سایز پای شما دقیقاً برابر اعداد جدول نشد و ما بین دو عدد شد، عدد بزرگتر را به عنوان سایز کف پای خود انتخاب کنید.
در صورتی که پنجه و روی پای شما بزرگ می باشد و در خریدهای حضوری هم کفشی بزرگ تر از سایز استاندارد پای خود را انتخاب می کنید (همیشه پشت کفشتان آزاد است)، در انتخاب کفش های ما هم به همان شکل عمل کنید، به طور مثال عدد به دست آمده برای شما در جدول چهل می باشد و در حالت عادی به خاطر درشتی پنجه پایتان 2 سایز بزرگتر (42) می خرید اینجا هم سایز 42 را انتخاب کنید.